AR LAIVU PA BRASLU

25.05.2017

AR LAIVU PA BRASLU

Laivu brauciens pa Braslu. Romantisks maršruts. Krastos skaisti klinšu atsegumi.