Rezervācijas noteikumi

18.05.2016

  • Rezervācija stājas spēkā pēc 20% apmaksas no rēķina kopējās summas, laivu brauciena pieteikšanas dienā.
  • Pārējā summas apmaksa jāveic 1 nedēļu pirms plānotā laivu brauciena datuma vai individuāli vienojoties.
  • Par atsaukumiem, kas veikti 1 nedēļu pirms laivu brauciena sākuma dienas, tiek ieturēta laivu brauciena rezervācijas dienā iemaksātā summa.
  • Kompensācija par neizmantotajiem pakalpojumiem tiek izmaksāta 2 nedēļu laikā no rakstiska atsaukuma saņemšanas brīža ar bankas pārskaitījumu uz klienta norādīto bankas kontu.
  • Ja klients nav informējis par atsaukumu rakstiski vai arī ieradies, kompensācija par neizmantotajiem pakalpojumiem netiek izmaksāta.
  • Atsaukuma iemesli laika apstākļu dēļ laivu brauciena rītā sezonas mēnešos (jūnijs-augusts) tiek uzskatīti par attaisnojošiem sniega, pazeminātas gaisa temperatūras (zem 100C), spēcīgu lietusgāžu, vai citiem, pēc SIA Santiko ieskatiem vērā ņemamiem apstākļiem. Šādos gadījumos tiek veikta vienošanās par jauniem laivu brauciena datumiem.