top of page

+371 29336900

SĀKUMS

DROŠĪBA UZ ŪDENS

1.

Neatstāt aiz sevis atkritumus, necelt teltis un nekurināt ugunskurus vietās, kur tas nav atļauts.

2.

Atrodoties laivā, obligāti jāvelk drošības veste.

3.

Iekāpšana notiek pa vienam, kad laiva novietota ūdenī, paralēli krastam, laiva jāpietur.

4.

Esot laivā, katram laivotājam jābūt savā sēdvietā. Nedrīkst celties kājās un liekties pār laivas malu.

5.

Ja laiva sastopas ar šķēršļiem, jābūt uzmanīgiem un jācenšas no tiem izvairīties. Nav ieteicams ķerties pie koku zariem – tas var izraisīt laivas apgāšanos.

6.

Vecāki, radinieki vai pilngadīgas personas, kuras pieskata bērnus ir atbildīgas par viņu drošību.

7.

Ja esat nolēmuši peldēties, nedariet to vietās ar stāviem krastiem, stipru straumi un vietās, kur atrodas atvari. Nekādā gadījumā nepeldieties reibuma stāvoklī.

8.

Laiva jāsargā no mehāniskiem bojājumiem. To nedrīkst vilkt pa zemi un pieļaut saskarsmi ar asiem vai cietiem priekšmetiem.

9.

Aizliegts sēdēt vai gulēt laivā, kad tā atrodas uz sauszemes.

10.

Ja laivā ieplūdis ūdens, nekavējoties airēt uz krastu.

11.

Nenovietot laivu uguns tuvumā.

12.

Laivā aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus un smēķēt.

bottom of page